Werkwijze

Wil je oogsten uit eigen tuin, maar je weet niet goed hoe je moet beginnen? Marije helpt je met het ontwerp en de aanleg van een eetbare bostuin. Jouw tuin wordt ontworpen volgens de principes van de permacultuur. Dat betekent dat je niet alleen een mooie, weelderige bostuin krijgt, maar een heel ecosysteem met vaste eetbare planten, een gezonde bodem en dieren.

Het ontwerpen van een eetbare bostuin bestaat uit de volgende fases. Deze stappen zijn een indicatie van de fases die je doorloopt in het ontwerp, maar kan veranderen in volgorde of tijd, afhankelijk van de situatie.

Observatie

Je gaat samen in gesprek over jouw wensen en ideeën. Daarna brengt Marije de huidige situatie in kaart: welke grondsoort zien we, hoe staat de zon, van welke kant komt meestal de wind, welke functies moet de bostuin hebben, wat wil je oogsten? We maken een eerste schets op basis van deze input. In deze fase proberen we ook verbinding te maken met de natuur in je eigen tuin. De uitkomst van deze verbindingssessie vormt de basis van het ontwerp. 

Voorbereiding

We maken een eerste schets, met de verschillende tuinfuncties, paden, zones, windkering, etc. We bereiden de grond voor, verrijken haar en zorgen voor regenwateropslag: de eerste stappen om het land te herstellen.

Ontwerp

We starten met het ontwerp en maken een beplantingsplan voor elke tuinzone, we kijken naar de verschillende fases. We kiezen plantensoorten voor een polycultuur van vijf tot zeven lagen (onder andere: bomen, struiken, klimmers, kruidlaag en bodembedekkers).

Realisatie

We starten met planten! Rond november is de beste tijd om vaste planten zoals bomen en struiken te planten. Ook zaaien we zogenaamde helpende planten. Dat zijn planten die belangrijke stoffen in de aarde binden.