lezingen op locatie over:

  • A foodForest in my Backyard!
  • Harvesting the city!
  • Harvesting the neighbourhood, community gardening
workshops op locatie:
  • Hoe zet je een buurtuin op?
  • Composteren
  • Eetbare planten in elk seizoen! 
  • en meer…