Advies op Maat

Marije adviseert ook voor de aanleg van eetbare plantsoenen en tuinen, biodiverse en gezonde openbare ruimte, groene schoolpleinen, gezonde ecosytemen in samenwerking met bedrijven, lokale overheden, scholen en particulieren. Ze komt langs op locatie en observeert en adviseert welke stappen goed zijn voor de openbare ruimte, schoolplein, tuin en de eigenaren of beheerders. Ze neemt hier graag de tijd voor. Je krijgt advies op locatie en een presentatie.

Observatie

De huidige situatie observeren, kijkend naar het beleidsplan, beeldkwaliteitsplan, eisen, wensen en hoe uit zich dit in de werkelijkheid? Marije de huidige situatie in kaart: bodemgesteldheid, hoe staat de zon, van welke kant komt de wind, waterhuishouding, leefbaarheid, biodiverseit, hoe zorgt het geheel voor mens en natuur, is er overvloed of schaarste? Al deze input wordt verwerkt tot een advies op maat. 

Advies

Alle input van de observatie en het eerste gesprek wordt verwerkt in een advies waar we kijken naar de huidge situatie, de wensen/eisen, de toekomst en wat hiervoor nodig is. Ook kan er een begroting worden opgesteld.

Inspiratie

Een inspirerend advies met een rijkheid aan mogelijkheden en beelden waardoor het advies gaat leven!

Gemeenten & Bedrijven

Scholen

Particulieren